Sep 4, 2020 | 生活方式

买房竞价不求人 —— 荷兰语offer模版

阿乐杂货铺

这是我根据我的买房中介帮我们发的 offer 整理的一份荷兰语竞价OFFER。欢迎转发分享~更多荷兰工作生活请关注我的 Youtube 频道:阿乐杂货铺

⚠️注意:加粗部分请根据自己的情况做修改,比如价格、贷款条件、交房日期。

Koopsom: € 400.000,- k.k.

Voorbehoud:

  • Met financieringsvoorbehoud, termijn 3 weken na tekenen koopakte (financiering is uitgebreid gecheckt en zal geen probleem opleveren)
  • waarborg / bankgarantie 10% van de koopsom, termijn 4 weken na tekenen koopakte
  • bouwtechnische keuring uit te voeren voor het tekenen van de koopakte (kan snel geregeld worden)
  • inzage en goedkeuring stukken
  • oplevering: voorkeur verkoper, uiterlijk 3 maanden na tekenen na tekenen koopakte
  • roerende zaken: conform lijst van zaken

FIN.